2008

Cúp doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu

2009

Thương hiệu Vàng

2009

Rồng vàng 2009

2009

Doanh nghiệp xuất sắc toàn quốc

2009

Doanh nhân tiêu biểu
Việt Nam – Campuchia

2009

Huân chương lao động Hạng Nhất

2010

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

2010

Thương hiệu uy tín sản phẩm
& dịch vụ chất lượng vàng

Chứng chỉ chất lượng

2007

Chứng chỉ chứng nhận đủ điều kiện VSATTP

2008

Chứng chỉ HACCP

2008

Chứng chỉ ISO

2012

Chứng chỉ IFS

2013

Chứng chỉ BRC

2014

Chứng chỉ BRC

Bạn muốn cùng chúng tôi
xây dựng thương hiệu
Acecook Việt Nam vững mạnh?