Mì hoàng đạo – Cung Thần Nông

Mì hoàng đạo – Cung Thiên Bình

Mì hoàng đạo – Cung xử nữ

Mì hoàng đạo phần 2

Mời các cung ngồi ngay ngắn, nhường sân khấu cho #teamSongNgư, #teamMaKết và #teamKimNgưu!

Mì hoàng đạo phần 1

Team Thiên Bình, những người bạn tình như cái bình, họ sẽ ăn mì gì? Món mì nào mới xứng đáng được team Xử Nữ xơi? Team Cự Giải liệu có ăn mì với cua?