Phòng thí nghiệm hiện đại

Tại Acecook Việt Nam, các nguyên vật liệu và sản phẩm đều trải qua nhiều khâu kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Để có kết quả kiểm tra theo nhiều tiêu chí một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời, công ty đã đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025:2017 (Tái chứng nhận 3 năm/lần) và được văn phòng công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận từ năm 2015.
“Kết quả thử nghiệm phải đảm bảo sự chính xác, trung thực và khách quan”
là phương châm vận hành phòng thí nghiệm của chúng tôi.

Phòng thử nghiệm hóa lý, vi sinh


Kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh theo công bố chất lượng sản phẩm với Cục An toàn thực phẩm.

(Hàm lượng ẩm, hàm lượng chất béo, hàm lượng đạm, chỉ số axít và peroxít của dầu, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, các chỉ tiêu vi sinh vật v.v)

Cập nhật công nghệ hiện đại nhất

Năm 2015, đầu tư và đưa vào sử dụng phòng thử nghiệm GMO (sinh vật biến đổi gen) trong thực phẩm.
Từ năm 2018 đến nay, đầu tư và phát triển phòng thử nghiệm sắc ký, kiểm nghiệm các chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và độc tố vi nấm trong thực phẩm.

Đội ngũ nhân viên có trình độ

Phòng thí nghiệm được đảm trách bởi 30 nhân viên có trình độ chuyên môn, thường xuyên đào tạo, tập huấn tại các trung tâm phân tích uy tín trong nước và quốc tế.