Miến Trộn Phú Hương

Miến Trộn Phú Hương

Miến trộn Phú Hương

Miến Phú Hương

Miến Phú Hương

Miến đậu xanh thanh mát, quyến rũ bởi vị súp đậm đà, hơn cả sự mong đợi.

Miến Phú Hương Yến Tiệc

Miến Phú Hương Yến Tiệc

Miến đậu xanh thanh mát, quyến rũ bởi vị súp đậm đà, hơn cả sự mong đợi.

acecook
việt nam

Khám phá
quy trình sản xuất của
Acecook Việt Nam

Khám phá ngay