2008

Cúp doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu

2009

Thương hiệu Vàng

2009

Rồng vàng 2009

2009

Doanh nghiệp xuất sắc toàn quốc

2009

Doanh nhân tiêu biểu
Việt Nam – Campuchia

2009

Huân chương lao động Hạng Nhất

2010

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

2010

Thương hiệu uy tín sản phẩm
& dịch vụ chất lượng vàng

Chứng chỉ chất lượng

2007

Chứng chỉ chứng nhận đủ điều kiện VSATTP

2008

Chứng chỉ HACCP

2008

Chứng chỉ ISO

2012

Chứng chỉ IFS

2013

Chứng chỉ BRC

2014

Chứng chỉ BRC

2017

Kết quả xét nghiệm nước sạch sản xuất – nhà máy HCM1

2017

Kết quả xét nghiệm nước sạch sản xuất – nhà máy HCM2

2017

Kết quả xét nghiệm nước sạch sản xuất – phân xưởng gia vị – Nhà máy HCM 1

2017

Kết quả xét nghiệm nước sạch sản xuất – Phòng nấu Ekitai – Phân xưởng Dầu – NM HCM

2017

Kết quả xét nghiệm nước tại van nước phòng muối – NM HCM1

2017

Kết quả xét nghiệm tại van nước bồn rửa tay – Kho soup dầu – NM HCM2

2018

Kết quả xét nghiệm tại van nước vệ sinh tay trước Air Shower vào Line – NM HCM1

2018

Kết quả xét nghiệm tại van nước khu vực phòng trộn súp – phân xưởng gia vị – NM HCM1

2018

Kết quả xét nghiệm nước tại vị trí cấp nước vào phòng trộn – bồn pha Soda muối line 01 – NM Mì HCM2

2018

Kết quả xét nghiệm nước tại vị trí cấp nước vào phòng trộn – bồn pha Soda muối line 01 – NM Mì HCM2

Bạn muốn cùng chúng tôi
xây dựng thương hiệu
Acecook Việt Nam vững mạnh?