2023

Top 100 – Sản phẩm, Dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em

2023

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2023 do người tiêu dùng bình chọn

2023

Top 100 – Sản phẩm, Dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em

2022

Giải thưởng thương hiệu vàng thành phố Hồ Chí Minh 2022

2022

Giải thưởng sản phẩm công nghiệp tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh 2022

2022

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022

2022

Top 100 – Sản phẩm, Dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em

2022

Doanh nghiệp vì cộng đồng

2020

Cúp Thương Hiệu Vàng Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2020

2020

Chứng Nhận Sản Phẩm Công Nghiệp Và Công Nghiệp Hỗ Trợ Tiêu Biểu – Sản Phẩm Mì Ăn Liền Hảo Hảo

2020

Chứng Nhận Sản Phẩm Công Nghiệp Và Công Nghiệp Hỗ Trợ Tiêu Biểu – Sản Phẩm Mì Siu Kay

2020

Chứng Nhận Sản Phẩm Công Nghiệp Và Công Nghiệp Hỗ Trợ Tiêu Biểu – Sản Phẩm Sợi Gạo Sợi Miến

2020

Chứng Nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao  – 2020-2021

2020

Chứng Nhận Thương Hiệu Vàng Thành Phố Hồ Chí Minh – 2020

2020

Cúp 30 Năm Thuế

2020

Cúp Sản Phẩm Công Nghiệp Và Nông Nghiệp Hỗ Trợ Tiêu Biểu Năm 2020

2020

Bằng Khen Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

2020

Bằng Khen Của Tỉnh Bến Tre Về Đóng Góp Hạn Mặn

2020

Bằng Khen Ủng Hộ Covid 19

2020

Bằng Khen 30 Năm Thuế

2020

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

2020

Bằng Khen Vì Ủng Hộ Chống Covid 19

2020

Viet Nam Best Places To Work

2018

Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất

2017

Top 10 Cty Thực Phẩm Đồ Uống

2017

Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất

2017

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

2016

Bình Chọn Nhãn Hàng Hảo Hảo

2016

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

2015

Bảng Vàng Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín

2015

Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín

2010 – 2014

Bằng Khen Tuyên Truyền Vận Động

2013

Bộ Công Thương Tặng Cờ Thi Đua

2013

Bằng Khen Doanh Nghiệp Tiêu Biểu

2012

Thương Hiệu Nổi Tiếng Asean

2011 – 2012

Sản Phẩm Được Người Tiêu Dùng Yêu Thích Nhất

2011

Cờ Thi Đua Chính Phủ

2010

Thương hiệu uy tín sản phẩm
& dịch vụ chất lượng vàng

2010

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

2009

Doanh nhân tiêu biểu
Việt Nam – Campuchia

2009

Huân chương lao động Hạng Nhất

2009

Thương hiệu Vàng

2009

Rồng vàng 2009

2009

Doanh nghiệp xuất sắc toàn quốc

2008

Cúp doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu

2000 – 2018

Kỷ Lục Việt Nam

Cờ Thi Đua Xuất Sắc Toàn Quốc

Chứng chỉ chất lượng

2007

Chứng chỉ chứng nhận đủ điều kiện VSATTP

2008

Chứng chỉ HACCP

2008

Chứng chỉ ISO

2012

Chứng chỉ IFS

2013

Chứng chỉ BRC

2014

Chứng chỉ BRC

2017

Kết quả xét nghiệm nước sạch sản xuất – nhà máy HCM1

2017

Kết quả xét nghiệm nước sạch sản xuất – nhà máy HCM2

2017

Kết quả xét nghiệm nước sạch sản xuất – phân xưởng gia vị – Nhà máy HCM 1

2017

Kết quả xét nghiệm nước sạch sản xuất – Phòng nấu Ekitai – Phân xưởng Dầu – NM HCM

2017

Kết quả xét nghiệm nước tại van nước phòng muối – NM HCM1

2017

Kết quả xét nghiệm tại van nước bồn rửa tay – Kho soup dầu – NM HCM2

2018

Kết quả xét nghiệm tại van nước vệ sinh tay trước Air Shower vào Line – NM HCM1

2018

Kết quả xét nghiệm tại van nước khu vực phòng trộn súp – phân xưởng gia vị – NM HCM1

2018

Kết quả xét nghiệm nước tại vị trí cấp nước vào phòng trộn – bồn pha Soda muối line 01 – NM Mì HCM2

2018

Kết quả xét nghiệm nước tại vị trí cấp nước vào phòng trộn – bồn pha Soda muối line 01 – NM Mì HCM2

Bạn muốn cùng chúng tôi
xây dựng thương hiệu
Acecook Việt Nam vững mạnh?