Mì ăn liền chuẩn Nhật Bản,
quy trình kiểm soát chuẩn Quốc tế

Acecook Việt Nam cam kết: mỗi sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt các tiêu chuẩn theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế.

Kiểm soát nguyên liệu đầu vào

Nguyên vật liệu đầu vào được chọn lựa từ những nhà cung cấp uy tín và đánh giá nghiêm ngặt theo 03 tiêu chí chính như sau:

Thiết lập đầy đủ các chỉ tiêu nguyên vật liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) theo quy định của Luật thực phẩm trong nước và quốc tế.

Nhà cung cấp được đánh giá trước khi mua hàng và định kỳ hằng năm dựa trên tiêu chí đạt chứng nhận ATVSTP trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, nhà cung cấp được yêu cầu cam kết không sử dụng phụ gia ngoài danh mục, không chiếu xạ, NON GMO (không biến đổi gen)…và không vi phạm tiêu chuẩn về môi trường.

100% nguyên vật liệu được kiểm tra, kiểm soát chất lượng trước khi đưa vào sản xuất, bao gồm cả kiểm tra ngoại quan kho hàng và các phương tiện vận chuyển đạt chuẩn ATVSTP.

Kiểm soát quy trình sản xuất

 • 1

  Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP (Tái chứng nhận 3 năm/lần)

 • 2

  Tiêu chuẩn toàn cầu về An toàn thực phẩm BRC (Tái chứng nhận 1 năm/lần)

 • 3

  Tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm IFS Food (Tái chứng nhận 1 năm/lần)

 • 4

  Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 (Tái chứng nhận 3 năm/lần)

Kiểm soát sản phẩm đầu ra

Đáp ứng các quy định của Pháp luật Việt Nam và các thị trường xuất khẩu.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7879:2008

Quy định pháp luật tại Việt Nam và các quốc gia xuất khẩu