Xin chào mừng các bạn đến với website Acecook Việt Nam

Xin chào mừng đến với website của công ty Cổ phần Acecook Việt Nam (“Acecook Việt Nam”). Trang web này thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Xin vui lòng đọc kỹ tất cả những điều khoản sử dụng trước khi bạn sử dụng trang web này. Khi truy cập và sử dụng trang web của Acecook Việt Nam, bạn đã biểu thị sự đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Nếu không đồng ý với những điều khoản sử dụng, bạn có thể không truy cập và sử dụng trang web của Acecook Việt Nam.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

 quyền sở hữu trí tuệ

Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của Acecook Việt Nam, các công ty trực thuộc hoặc thành viên và bên thứ ba cấp phép cho Acecook Việt Nam. Bản quyền của Acecook Việt Nam được thể hiện trên trang web bằng dòng chữ “Bản quyền 2013 @ Acecook Việt Nam “. Bất kỳ nội dung nào thuộc trang web này về nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại đều thuộc quyền sở hữu của Acecook Việt Nam. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thông tin, hình ảnh, mã code nào trên website này khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Acecook Việt Nam.

2. Sử dụng trang web

Sử dụng trang web

Bạn có thể tải xuống và in ấn những thông tin trên trang web này để sử dụng nhưng chỉ với mục đích cá nhân phi thương mại. Bạn không được phép chỉnh sửa, tải lên, sao chép, sắp xếp, thay đổi hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ thuộc trang web của Acecook Việt Nam mà không có sự cho phép bằng văn bản của Acecook Việt Nam.

Ngoại trừ các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bản thân bạn theo hướng dẫn được thiết lập trong Điều khoản sử dụng của Acecook Việt Nam, bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc các phương thức liên lạc khác mà bạn chuyển giao, tải lên hoặc yết thị công khai lên trang web này sẽ được xem như không có tính bảo mật và không còn thuộc quyền sở hữu của bạn. Acecook Việt Nam có toàn quyền sao chép, tiết lộ, sắp xếp, sáp nhập và sử dụng cho các mục đích khác nhau các thông tin và toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản và các dữ kiện khác chứa đựng bên trong các dữ liệu này cho bất kỳ hay toàn bộ mục đích thương mại và phi thương mại.

Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập vào các trang web được liên kết với trang web này. Khi truy cập vào các trang web liên kết, bạn thừa nhận rằng Acecook Việt Nam không chịu trách nhiệm về nội dung các trang web được liên kết với trang web của Acecook Việt Nam. Chúng tôi không can thiệp vào nội dung của những trang web được liên kết vào trang web này. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, xác thực, bản quyền, hợp pháp hoặc thích hợp của những tài liệu chứa trong các trang web được liên kết vào trang web này.

3. Thay đổi điều khoản sử dụng

Thay đổi điều khoản sử dụng

Acecook Việt Nam có toàn quyền thay đổi hay chỉnh sửa, thêm hoặc bớt Điều khoản sử dụng này bằng cách cập nhật lên trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Bạn bị ràng buộc theo tất cả những thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt như vậy nếu có. Do đó, theo định kỳ bạn nên vào trang web để xem lại Điều khoản sử dụng.

4. Thông tin về Góc Âm thực/Giải trí

Thông tin về Góc Âm thực/Giải trí

Thông tin về Góc Ẩm Thực/ Giải trí trên trang web của Acecook Việt Nam nhằm truyền tải các kiến thức về ẩm thực, hướng dẫn nấu ăn và truyền tải thông tin giải trí nói chung (có trích dẫn nguồn). Acecook Việt Nam không có trách nhiệm đưa ra những lời khuyên về việc sử dụng thông tin này. Nếu bạn có nhu cầu về chế độ ăn hay chương trình tập luyện nào khác thì nên theo sự tư vấn chính xác từ các bác sĩ hay chuyên gia.