Trở thành doanh nghiệp sản xuất thực phẩm
hàng đầu Việt Nam có đủ năng lực quản trị để
thích ứng với quá trình toàn cầu hóa.

Đóng góp vào việc nâng cao đời sống ẩm thực của không chỉ riêng xã hội Việt Nam mà còn cả thế giới thông qua việc sản xuất và kinh doanh thực phẩm chất lượng cao. Thông qua việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thời đại nhằm:

Mang lại sự hài lòng
cho người tiêu dùng

Mang lại cuộc sống ổn định
và sự phát triển của CBCNV.

Trở thành một doanh nghiệp
có vị trí và sự ủng hộ
trên toàn thế giới.

Giá trị cốt lõi

Sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm
an toàn, chất lượng cao đáp ứng tốt nhất
nhu cầu người tiêu dùng.

Triệt để vấn đề quản trị công ty, vấn đề chấp hành các quy định, mục tiêu của công ty và vấn đề công khai thông tin.Tăng cường khả năng cạnh tranh về giá và trở thành doanh nghiệp vững bước trên trường quốc tế.Nhắc tới Acecook Việt Nam là nhắc tới thương hiệu trẻ trung, năng động, gần gũi, có tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Bạn muốn cùng chúng tôi
xây dựng thương hiệu
Acecook Việt Nam vững mạnh?