Vermicelli

Phu Huong instant vermicelli with Thai shrimp hotpot flavor
Miến ăn liền Phú Hương hương vị Sườn Heo
Phu Huong instant vermicelli with minced pork flavor
Phu Huong mixed instant vermicelli
Phu Huong mixed instant vermicelli with sweet and sour sauce
Phu Huong Yen Tiec vermicelli
Phu Huong Yen Tiec vermicelli
Phu Huong Yen Tiec vermicelli
Phu Huong instant vermicelli with Thai shrimp hotpot flavor
Phu Huong instant vermicelli with pork ribs flavor