Miến

MIẾN TÔ ĂN LIỀN NHỚ MÃI MÃI HƯƠNG VỊ SƯỜN HEO
MIẾN ĂN LIỀN PHÚ HƯƠNG HƯƠNG VỊ THỊT HEO NẤU MĂNG
MIẾN ĂN LIỀN PHÚ HƯƠNG HƯƠNG VỊ THỊT BẦM
MIẾN ĂN LIỀN PHÚ HƯƠNG HƯƠNG VỊ SƯỜN HEO
MIẾN ĂN LIỀN PHÚ HƯƠNG HƯƠNG VỊ LẨU THÁI TÔM
Miến nấu miến Phú Hương Yến Tiệc
Miến ăn liền Phú Hương hương vị thịt nấu măng
Miến ăn liền Phú Hương hương vị thịt bằm
Miến ăn liền Phú Hương hương vị sườn heo
Miến ăn liền Phú Hương hương vị lẩu thái tôm