Các công bố khác

MUỐI CHẤM HẢO HẢO TÔM CHUA CAY
KẾT QUẢ KIỂM TRA VỆ SINH, CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM QUÝ 4 NĂM 2019
MẪU NƯỚC TẠI VAN CẤP NƯỚC VÀO KHU VỰC GIÀN HẤP LINE 01 – PHÂN XƯỞNG MÌ HCM2 KÝ HIỆU VAN: 2VH1 (B)/HCM2
MẪU NƯỚC TẠI VAN NƯỚC CẤP VÀO KHU VỰC CHẢO CHIÊN LINE 01 – PHÂN XƯỞNG MÌ HCM 1
MẪU NƯỚC TẠI BỂ CHỨA NƯỚC TẬP TRUNG – KHU VỰC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NM HCM
MẪU NƯỚC TẠI VAN NƯỚC CẤP VÀO KHU VỰC GIÀN HẤP LINE 01 – PHÂN XƯỞNG MÌ HCM2
MẪU NƯỚC TẠI VAN NƯỚC CẤP VÀO KHU VỰC CHẢO CHIÊN LINE 01 – PHÂN XƯỞNG MÌ HCM 1
MẪU NƯỚC TẠI BỂ CHỨA NƯỚC TẬP TRUNG – KHU VỰC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NM HCM
Mẫu nước tại van nước vệ sinh trước Air Shower chính – nhà máy mì HCM2
Mẫu nước tại van nước hệ nước cấp sau xử lý – khu vực hệ thống xử lý nước nhà máy HCM
Mẫu nước tại van nước cấp vào khu vực phòng xay nhiên liệu/phân xưởng gia vị súp/nhà máy gia vị HCM