Các công bố khác

VIÊN CANH ĂN LIỀN KANLI HƯƠNG VỊ KHOAI MỠ NẤU TÔM
VIÊN CANH ĂN LIỀN KANLI HƯƠNG VỊ CANH CHUA TÔM
Tự Công Bố Cháo Ăn Liền OHAYO Hương Vị Gà Bí Đỏ
SNACK MÌ NÀ NÍ HƯƠNG VỊ PHÔ MAI
MUỐI CHẤM HẢO HẢO TÔM CHUA CAY _ DẠNG GÓI
PHIẾU KIỂM SOÁT – SNACK MÌ NÀ NÍ HƯƠNG VỊ TRỨNG MUỐI
PHIẾU KIỂM SOÁT – SNACK MÌ NÀ NÍ HƯƠNG VỊ PHÔ MAI
SNACK MÌ NÀ NÍ HƯƠNG VỊ TRỨNG MUỐI
SNACK MÌ NÀ NÍ HƯƠNG VỊ PHÔ MAI
MUỐI CHẤM HẢO HẢO TÔM CHUA CAY
KẾT QUẢ KIỂM TRA VỆ SINH, CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM QUÝ 4 NĂM 2019
MẪU NƯỚC TẠI VAN CẤP NƯỚC VÀO KHU VỰC GIÀN HẤP LINE 01 – PHÂN XƯỞNG MÌ HCM2 KÝ HIỆU VAN: 2VH1 (B)/HCM2
MẪU NƯỚC TẠI VAN NƯỚC CẤP VÀO KHU VỰC CHẢO CHIÊN LINE 01 – PHÂN XƯỞNG MÌ HCM 1
MẪU NƯỚC TẠI BỂ CHỨA NƯỚC TẬP TRUNG – KHU VỰC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NM HCM
MẪU NƯỚC TẠI VAN NƯỚC CẤP VÀO KHU VỰC GIÀN HẤP LINE 01 – PHÂN XƯỞNG MÌ HCM2
MẪU NƯỚC TẠI VAN NƯỚC CẤP VÀO KHU VỰC CHẢO CHIÊN LINE 01 – PHÂN XƯỞNG MÌ HCM 1
MẪU NƯỚC TẠI BỂ CHỨA NƯỚC TẬP TRUNG – KHU VỰC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NM HCM
Mẫu nước tại van nước vệ sinh trước Air Shower chính – nhà máy mì HCM2
Mẫu nước tại van nước hệ nước cấp sau xử lý – khu vực hệ thống xử lý nước nhà máy HCM
Mẫu nước tại van nước cấp vào khu vực phòng xay nhiên liệu/phân xưởng gia vị súp/nhà máy gia vị HCM