Công bố sản phẩm Phở - Hủ Tiếu - Bún

Phở ăn liền Đệ Nhất hương vị phở nghêu chua cay
Phở ăn liền Đệ Nhất hương vị phở gà
Phở ăn liền Đệ Nhất hương vị phở gà lá chanh
Phở ăn liền Đệ Nhất hương vị phở bò
Bún gạo OH!RICEY
Bún ăn liền Hằng Nga hương vị bún mắm
Bún ăn liền Hằng Nga hương vị bún bò
Phở ăn liền Xưa & Nay hương vị phở bò
Hủ tiếu ăn liền Nhịp Sống hương vị sườn heo
Hủ tiếu ăn liền Nhịp Sống hương vị hủ tiếu Nam Vang