Công bố sản phẩm Phở - Hủ Tiếu - Bún

Phở trộn Đệ Nhất ăn liền hương vị thập cẩm cay
Phở trộn ăn liền Đệ Nhất phở Hương Vị Bò
Phở ăn liền Đệ Nhất phở Hương Vị Phở Bò – Xuân
Phở Đệ Nhất hương vị Phở Gà
Phở Đệ Nhất hương vị Phở Bò
Hủ tiếu Nhịp Sống hương vị Hủ Tiếu Sườn Heo
Hủ tiếu Nhịp Sống hương vị Hủ Tiếu Nam Vang
Hủ tiếu Nhịp Sống hỗn hợp
Hủ tiếu Nhịp Sống hương vị Hủ Tiếu Bò Kho
Bún Ăn Liền Hằng Nga Hương Vị Bún Bò Giò Heo