Công bố sản phẩm Phở - Hủ Tiếu - Bún

Bún ăn liền Hằng Nga – Hương vị Bún Giò Heo
Phở ăn liền Đệ Nhất Phở – Hương vị phở gà
Phở ăn liền Đệ Nhất Phở – Hương vị phở bò
Hủ tiếu Nhịp Sống – Huơng vị hủ tiếu sườn heo
Hủ tiếu Nhịp Sống – Huơng vị hủ tiếu bò kho
Hủ tiếu Nhịp Sống – Huơng vị hủ tiếu Nam Vang