Tô - Ly - Khay

Mì ly ăn liền phủ rau hương vị gà cay
Mì ly ăn liền phủ rau hương vị bò chua cay
MÌ ĂN LIỀN – HANDY HẢO HẢO MÌ CHAY HƯƠNG VỊ LẨU NẤM THẬP CẨM
Mì tô ăn liền Nhớ Mãi Mãi hương vị lẩu thái
Mì ly ăn liền Caykay hương vị bò
Bổ sung mì ly ăn liền Handy Hảo Hảo hương vị tôm chua cay
Bổ sung Mì ly ăn liền Caykay
Mì ly ăn liền Enjoy hương vị xương hầm & tôm thịt
Mì ly ăn liền Enjoy hương vị lẩu tôm chua cay
Mì Ly Ăn Liền – Caykay Hương Vị Bò