Phụ gia thực phẩm sử dụng trong mì ăn liền có gây ảnh hưởng đến sức khỏe?

Phụ gia thực phẩm sử dụng trong thực phẩm nói chung và sản phẩm mì ăn liền nói riêng được quản lý và quy định bởi Bộ Y Tế, theo Thông tư “Quy định về  quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm” số 24/2019/TT-BYT.

Danh mục phụ gia thực phẩm sử dụng được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm an toàn đối với sức khỏe con người, hài hòa với các tiêu chuẩn, quy định quốc tế về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

Gửi câu hỏi của bạn

avatar

acecook
việt nam

Khám phá
quy trình sản xuất của
Acecook Việt Nam

Khám phá ngay