Độ dai mềm của sợi mì có phụ thuộc vào giá sản phẩm?

Giá cả sản phẩm không phụ thuộc vào độ dai hay mềm của sản phẩm. Sợi mì dai hay mềm tùy thuộc vào: loại bột sử dụng, công thức phối trộn, kỹ thuật nhào bột và kỹ thuật cán tấm lá bột.

Nhà sản xuất làm ra nhiều kiểu sợi như tròn hay dẹt với kích thước và độ dày – mỏng, nhiều khẩu cảm khác nhau như dai hay mềm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Gửi câu hỏi của bạn

avatar

acecook
việt nam

Khám phá
quy trình sản xuất của
Acecook Việt Nam

Khám phá ngay